Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


666:


Talán ti is találkoztatok már a Szentírás jelzett igéivel, arról biztosan hallottatok, hogy a Sátán száma a 666. Föl kellett merüljön bennetek is a kérdés, miért pont annyi. Hogy jött ki ez a szám?


A szám klasszikus magyarázta a görög vagy a héber abc betűinek számértékén alapul. Ezek a népek betűkkel írták a számokat, így minden leírt szám egyúttal szöveg is volt. A 666 egy szentírás-kommentár szerint héberül NRN, amit Néró császárra szoktak vonatkoztatni. A Békés-Dalos fordítás azonban a Római Birodalmat is lehetségesnek tartja, a vallásreformátor Luther Márton pedig egyenesen a római pápa egyik címéből olvasta ki ezt a számot.

Az ilyen irányú értelmezéssel két probléma van. Az egyik, hogy nyilvánvalóan manipulativ jellegű: csak az általunk alkotott hozzárendelési szabály kérdése, hogy a világ bármely dolgához, vagy személyéhez hozzárendeljük a fenevad számát.

A másik probléma mélyebb. Az összes ilyen hozzárendelés azon a ki nem mondott előfeltevésen alapul, hogy a 666 részek összege, valami pozitív dolog. Ezzel szemben Platon tételesen is kimondta, de a héber gondolkodás is azt képviselte, hogy a bűn, a rossz, mindig hiány, valami megkívánt tökéletesség hiánya. A vakság a látás hiánya, a hazugság az igazság hiánya stb.

Mi tehát a pozitív dolog, aminek hiányát a hat jelzi? A pozitív dolog a hét. Gondoljátok meg, hogy a Bibliában, de a Biblián kívül is, az ősi kultúrákban, a jó, a tökéletes, vagy a befejezett dolgokból van hét! Legfontosabb példa a hét napjainak száma, s az Úr titokzatos megpihenése a hetedik napon. Az újszövetségi Konkordancia 38-szor jelzi a hét vagy a hetedik szó használatát a Jelenések könyvében, amely a végső időkről szól.

Mit jelent akkor a hat? Nem tökéletes. Valami hiányzik. A hatos a tökéletlenség jelképe.

Aki erőltetettnek gondolja ezt az értelmezést, fölvetheti, miért a hat, és miért nem mondjuk a nulla szimbolizálja a tökéletlenséget.

Két magyarázatot adhatunk. Az egyik, hogy a nulla újkori dolog. Valamikor a VII-VIII. században találták ki Indiában, hogy a semmit is jelölni kell, de a gondolat csak a XII. században jutott el Európába. Az apokalipszis írásakor a nulla, mint szám nem létezett.

Ezen túlmenően, a nulla nem is lenne logikus. Nem a hiányt jelöli ugyanis, hanem a semmit. De a semmi nem rossz dolog, hanem semmi.

Nullával szimbolizálhatjuk emberség szempontjából a semmi-embert, a nem embert, pl. egy kutyát. De a kutya nem tökéletlen lény  legföljebb ha a kutyaság szempontjából hiányai vannak.

A ROSSZ mindig valaminek a hiányát jelzi. Például a hazug embert rossznak mondjuk, mert hiányzik belőle a becsület. Ha az igaz embert hetessel szimbolizáljuk, akkor a hazug embert hatossal jelképezhetjük. Ebben az esetben az erkölcsi rosszról beszéltünk.

Mit jelent a három hatos, a 666? A három megint csak szent szám, megint a tökéletességre, teljességre utal. A 666 jelentése tehát tökéletes rossz, illetve teljes kudarc. Ez a jelzése a Gonosznak, a Sátánnak, akinek alapvető törekvése Isten helyére lépni. A 666 tehát nem valamiféle személyi száma a Sátánnak, hanem az ítéletének jelképe. Ironikus dolog, mennyire szeretik a Sátán szimpatizánsai falakra firkálni

Mi, emberek döntéshelyzetben vagyunk. Megjelöljük-e jobb karunkat és homlokunkat a tökéletes kudarc számával (vö. Jel 13,16-17), vagy ellene mondunk a Sátánnak. Ez a kérdés minden konkrét élethelyzetünkkel és egész életünkkel kapcsolatban is fölmerül.